Tag Archives: Xin Học Bổng

Những điều nên, không nên khi xin học bổng

Những điều nên, không nên khi xin học bổng

Nhiều loại học bổng được cấp chỉ dành cho sinh viên trong nước hoặc thường trú nhân. Thế nhưng, sinh viên quốc tế hoàn toàn có thể nhận được một số loại học bổng tốt nếu chịu khó đầu tư, tìm hiểu. Dưới đây là những điều nên và không