Tag Archives: University of Central Florida

Một vài đại học tiêu biểu ở Mỹ

Một vài đại học tiêu biểu ở Mỹ

Dưới đây là 4 trường Đại học tiêu biểu tại Hoa Kỳ: University of Central Florida (UCF) Đai học Central Florida là trường đại học công lập có trụ sở chính tại Orlando – trung tâm giải trí, khoa học và công nghệ của Florida, và 11 cơ sở khác