Tag Archives: sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe khi đi du học

Chăm sóc sức khỏe khi đi du học

Khi bắt đầu bất cứ một chương trình du học nào, bạn có thể nhận được một gói dữ liệu với nhiều thông tin cần thiết, bao gồm số điện thoại y tế khẩn cấp và các số liên lạc khác. Hãy giữ lại và ghi nhớ chúng thay vì… ném