Tag Archives: sinh viên du học

Sai lầm lớn nhất của sinh viên là bỏ học giữa chừng

Sai lầm lớn nhất của sinh viên là bỏ học giữa chừng

Chàng sinh viên 22 tuổi ở Queens này, tốt nghiệp ngành báo chí tại Brooklyn College, New York, nhìn thấy quá nhiều người bạn của mình bỏ ngang đại học, để rồi chỉ có thể đi làm ở các tiệm fast food hay trong ngành xây cất. “Họ có thể