Tag Archives: quay cóp bài

Cấm quay cóp khi đi du học

Cấm quay cóp khi đi du học

Những hành vi như quay cóp bài của bạn, sử dụng tài liệu hay các công cụ hỗ trợ khai thác thông tin trong phòng thi, sử dụng thông tin trên internet hoặc của người khác thành của riêng trong các bài kiểm tra, bài luận là những hành vi bị