Tag Archives: đồ dùng cần thiết

Những câu hỏi cần trả lời trước khi đi du học

Những câu hỏi cần trả lời trước khi đi du học

Cuộc sống của du học sinh vốn đã phải tằn tiện, dè sẻn nên càng mang được nhiều đồ cần thiết từ nhà đi thì càng tốt. Nhưng giải pháp chuyển cả căn phòng đi cùng xem ra cũng không khả thi. Đó là chưa kể khi sang nước bạn,