Tag Archives: cô bé nghèo

Cô bé nghèo vượt khó học giỏi nhất lớp

Cô bé nghèo vượt khó học giỏi nhất lớp

Cũng như bao đứa trẻ khác cần được ăn được học nhưng Võ Anh Thư thì có nhiều thiệt thòi hơn nhiều bạn bè. Mặc dù gia cảnh khó khăn, ngoài giờ học còn phải phụ giúp việc nhà cho gia đình nhưng Anh Thư vẫn học rất giỏi, luôn