Tag Archives: cấm kị

Những điều cấm kị với du học sinh tại Mỹ

Những điều cấm kị với du học sinh tại Mỹ

Dưới đây là Những điều cấm kị với du học sinh tại Mỹ: 1. Không tùy tiện xưng hô với giáo viên Trong trường học, cách gọi an toàn nhất đối với các thầy chính là “professor”. Tuyệt đối không được gọi thầy giáo là “Sir” đặc biệt là giáo viên

Cấm quay cóp khi đi du học

Cấm quay cóp khi đi du học

Những hành vi như quay cóp bài của bạn, sử dụng tài liệu hay các công cụ hỗ trợ khai thác thông tin trong phòng thi, sử dụng thông tin trên internet hoặc của người khác thành của riêng trong các bài kiểm tra, bài luận là những hành vi bị