Quy định mới dành cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh

Quy định mới dành cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh

Trong phiên họp vào cuối năm 2015,  đại diện – Người phát ngôn của Quốc hội MEP phát biểu:  “Thoả thuận hôm nay cho thấy các trường đại học châu Âu của chúng tôi đang tăng cường khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế, ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết cho những ứng viên tài năng, tham vọng và có học vấn cao từ các nước khác, những người sẽ nhận được những điều kiện cải thiện hơn đáng kể tại đây”

Quy định mới cũng yêu cầu các đối tượng sinh viênnghiên cứu sinh cần hợp nhất để đảm bảo:

  • Quyền ở lại ít nhất 9 tháng sau khi hoàn thành chương trình học/ nghiên cứu dành cho sinh viênnghiên cứu sinh để tìm việc hoặc mở doanh nghiệp. Thời hạn cụ thể này phụ phuộc vào quy định riêng của mỗi nước thành viên. Điều này góp phần đảm bảo lợi ích của EU từ kỹ năng của họ.
  • Để hỗ trợ sinh viên và nghiên cứu sinh trong quá trình học tập và nghiên cứu di chuyển dễ dàng hơn trong EU quy định mới yêu cầu họ chỉ cần thông báo tới các nước thành viên mà họ cần di chuyển. Ví dụ, để tham gia việc học tập trao đổi một học kỳ, học sinh và sinh viên không cần phải xin và chờ cấp thị thực như hiện tại. Họ chỉ cần thông báo với nước thành viên cần tới là có thể di chuyển và lưu trú trong thời gian dài hơn so với hiện tại.
  • Nghiên cứu sinh được phép đi cùng gia đình của mình, và họ cũng có quyền di chuyển, làm việc trong thời gian tại châu Âu.
  • Sinh viên có quyền làm việc ít nhất 15 giờ/ tuần

Không chỉ nới lỏng các quy định dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh, chỉ thị mới cũng cho phép các thực tập sinh và tình nguyện viên thuộc Đề án tình nguyện châu Âu, những người sẽ được hưởng lợi từ điều kiện thống nhất để vào châu Âu. Theo đó, những đối tượng này cũng cần tuân thủ an ninh cũng như các quy định bắt buộc đối với học sinh, Au-pair và các diện tình nguyện viên khác. Đây là lần đầu tiên đối tượng Au-pairs nước thứ 3 được quy định trong một điều luật của EU.

Các bước tiếp theo để thông qua dự luật:

– Các thoả thuận này cần phải được Uỷ ban Tự do Dân sự, thông qua toàn thể Quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng chấp thuận.

– Chỉ thị sẽ có hiệu lực ngay sau 01 ngày kể từ ngày công bố trong tạp chí chính thức của châu Âu và có 02 năm để áp dụng quy định mới vào luật pháp của các nước thành viên