Nga tặng học bổng cho học sinh sinh viên Việt Nam

Nga tặng học bổng cho học sinh sinh viên Việt Nam

Tham gia giai đoạn thứ 6 của dự án giáo dục có: Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Đại học tổng hợp Kinh tế Quốc gia Saint-Peterburg, Đại học tổng hợp Vật lý Kỹ thuật Matxcơva, Đại học Nghệ thuật và Văn hóa Quốc gia Belgorod, Đại học tổng hợp Liên bang Kazan và Đại học Công nghệ nghiên cứu quốc gia Kazan.

Mục đích của giai đoạn này là tập trung củng cố mối quan hệ khoa học, giáo dục và hữu nghị giữa Nga và Việt Nam, tạo động lực mới cho các dự án Nga ở Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới công nghệ, đồng thời tạo điều kiện hợp tác hai bên cùng có lợi giữa các Viện nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, đại diện các trường đại học Nga đã tiến hành các buổi gặp gỡ làm việc với nhiều trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn… Các bên đã thảo luận kế hoạch hợp tác chung tiếp theo nhằm tổ chức các hội thảo về giáo dục, nâng cao chất lượng thí sinh trong các kỳ thi Olympic, các chương trình trao đổi sinh viên và hợp tác giữa các trường đại học.

Được biết, năm 2016, Chính phủ Nga đã dành cho Việt Nam 855 suất học bổng và dự kiến sẽ tăng số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam được nhận học bổng tới 1.000 suất vào năm 2018.

Dự án “Các trường đại học Liên bang Nga” là một chương trình giáo dục trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Nga và Việt Nam về đối tác chiến lược. Dự án khởi đầu vào tháng 3-2014 và hướng tới việc phổ biến nền giáo dục Nga tại Việt Nam. Trong vòng 2,5 năm hơn 50 đại diện Ban giám hiệu của các trường đại học Nga đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Hiện nay các cơ sở giáo dục của Nga đã ký kết thành công các biên bản hợp tác khung với những trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Theo những biên bản ghi nhớ, hai bên thực hiện thành công các chương trinh giáo dục liên kết như: chương trình trại hè, trao đổi giảng viên và sinh viên, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhà trường, dự án chung về nghiên cứu khoa học v.v…