Học bổng toàn phần đại học Cardiff

Học bổng toàn phần đại học Cardiff

Cardiff được xem là một trong là những trường đại học hàng đầu tại Anh quốc với mục tiêu phấn đấu sẽ trở thành một trong 100 trường tốt nhất trên thế giới và nằm trong danh sách 20 trường tốt nhất tại Vương quốc Anh.

 

Bậc học: Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng sẽ dùng để hỗ trợ trong suốt quá trình xử lí số liệu thời gian thực và khai thác tri thức để thiết kế, xây dựng và vận hành Môi trường xây dựng dựa trên chu kỳ cuộc sống (Life Cycle Built Environment)(Học bổng Tiến sĩ).

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm toàn bộ học phí và một khoản trợ cấp hàng năm theo quy định của Hội đồng nghiên cứu (khoảng 14.296 bảng Anh cho một năm học 2016/2017).

Yêu cầu:

Các ứng viên nên có bằng loại giỏi (first class degree) hoặc bằng loại tốt 2.1 cùng với/hoặc một bằng cấp Thạc sĩ tương đương.

Các ứng viên thỏa mãn một trong các kỹ năng sau cũng được xem là đủ tiêu chuẩn ứng tuyển cho học bổng:

  • Các ứng viên được đào tạo về lĩnh vực Khoa học máy tính: Cần có kỹ năng xuất sắc về Điện toán đám mây (Cloud Computing), Phân tích dữ liệu lớn (Big Data analytics), Máy học (Machine Learning)/Khai thác dữ liệu (Data mining), v.v.
  • Các ứng viên được đào tạo về lĩnh vực Kỹ thuật máy tính: Cần có năng lực xuất sắc trong việc phát triển các thuật toán tối ưu hóa (Optimisation Algorithm Development), tốt nhất là nên có kỹ thuật tốt dựa trên kinh nghiệm tin học.
  • Các ứng viên đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ được yêu cầu phải chứng minh trình độ tiếng Anh (IELT 6.5 hoặc tương đương).
  • Học bổng dành cho sinh viên thuộc Vương quốc Anh, Châu Âu hoặc các sinh viên quốc tế khác. Tuy nhiên, các sinh viên cần lưu ý rằng chi phí quy định cho học và các sinh viên nước chủ nhà thì không giống nhau ở mỗi năm học.

Điều kiện nhập học:

  • Các ứng viên nên có bằng loại giỏi (first class degree) hoặc bằng loại tốt 2.1 cùng với/hoặc một bằng cấp Thạc sĩ tương đương.
  • Không yêu cầu kiểm tra đầu vào.
  • Các ứng viên đến từ quốc gia không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ được yêu cầu phải chứng minh trình độ tiếng Anh (IELT 6.5 hoặc tương đương).