Học bổng MBA lãnh đạo tương lai của imperial college london

Học bổng MBA lãnh đạo tương lai của imperial college london

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Hoàng gia London, Anh quốc.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: MBA.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị lên tới £23,500.

Yêu cầu:

Ứng viên phải là người có tố chất và khả năng trở thanh một nhà lãnh đạo có tầm nhìn trong tương lai. Để được xét duyệt học bổng này, ứng viên cần bộc lộ các tố chất để trở thành một nhà lãnh đạo cũng như tiềm năng phát triển sự nghiệp đột phá sau này. Dựa trên các tiêu chí sau, trường sẽ xem xét trao học bổng cho những ứng viên:

  • Có thành tích học tập tốt, điểm GMAT cao và đồng đều, cùng với đó là hồ sơ kinh nghiệm và thành tích đạt được trong công việc.
  • Thể hiện của ứng viên trong quá trình nộp hồ sơ xét tuyển, khi mà cả thành tích học tập lẫn kinh nghiệm làm việc đều sẽ được đánh giá.
  • Sự giới thiệu của đồng nghiệp hoặc nhân viên ở nơi ứng viên đang làm việc
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc Sau Đại học dưới 06 năm.

 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ trước hạn chót là ngày 05/05/2017 và nhận được lời mời nhập học vào chương trình MBA toàn thời gian khai giảng vào năm học 2017 sẽ lập tức được xét duyệt học bổng. Tất cả hồ sơ gửi đến đều cần phải đề cập đến yêu cầu đầu vào của học bổng trong bài luận cá nhân.