Học bổng bậc ĐH newcastle năm 2017

Học bổng bậc ĐH newcastle năm 2017

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Newcastle, Vương quốc Anh.

Bậc học: Dự bị Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành mà trường đào tạo.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Giá trị học bổng: Trường sẽ trao khoảng 10 suất học bổng toàn phần quốc tế dành cho ứng viên tham gia chương trình Dự bị Đại học tại trường, bên cạnh đó là hàng loạt các suất học bổng không giới hạn số lượng dành cho các chương trình Cử nhân tại trường (năm 2014, trường đã trao tổng cộng 124 suất học bổng Cử nhân).

  • Học bổng Dự bị Đại học Quốc tế: Học bổng có trị giá £17,500 mỗi suất, riêng đối với ngành Khoa học Nông nghiệp là £17,900 mỗi suất. Một nửa giá trị học bổng là £8,750 (£8,950 đối với ngành Khoa học Nông nghiệp) sẽ được trừ thẳng vào học phí của chương trình Dự bị Đại học. Sau khi hoàn thành chương trình Dự bị Đại học (cùng với đó là đạt đủ số điểm cần thiết để được chuyển cấp), ứng viên được nhận học bổng sẽ được chuyển tiếp lên chương trình Cử nhân Đại học và đồng thời được nhận một nửa giá trị học bổng còn lại. Khoản tiền £8,750 (£8,950 đối với ngành Khoa học Nông nghiệp) này sẽ lại được trừ thẳng vào học phí năm nhất Đại học của ứng viên.
  • Học bổng Cử nhân Quốc tế: Đại học Newcastle sẽ trao thưởng cho sinh viên hoàn thành chương trình Dự bị Đại học của INTO với thành tích học tập xuất sắc. Các suất học bổng trị giá £1,500 mỗi suất được trao cho năm học đầu tiên của sinh viên Cử nhân thuộc tất cả các chuyên ngành tại Đại học Newcastle.

Yêu cầu:

Để được nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đối với chuyên ngành Nhân văn, Khoa học xã hội hoặc Y tế, ứng viên phải có điểm trung bình cộng đạt tối thiểu 73% cũng như điểm môn Anh Văn học thuật đạt tối thiểu 65, tương ứng với điểm IELTS là 6.5.
  • Đối với chuyên ngành Khoa học Nông nghiệp và Công nghệ Cơ khí, ứng viên phải có điểm trung bình cộng đạt tối thiểu 70% cũng như điểm môn Anh Văn học thuật đạt tối thiểu 65, tương ứng với điểm IELTS là 6.5.
  • Đã nộp hồ sơ nhập học thông qua cổng thông tin UCAS và đã được chấp thuận cho theo học chương trình Cử nhân tại trường Đại học Newcastle, khai giảng vào tháng 09/2017. Đồng thời, ứng viên phải lựa chọn Đại học Newcastle là trường mà mình chắc chắn muốn theo học đầu tiên.
  • Được xếp loại là sinh viên quốc tế khi nộp học phí.

 

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần nộp hồ sơ thông qua cổng tuyển sinh trực tuyến UCAS và phải được chấp thuận cho theo học chương trình Cử nhân tại trường Đại học Newcastle, khai giảng vào tháng 09/2017.